Znanost, komunikacija in mediji

Komuniciranje znanosti je most med znanstveniki in laično javnostjo in je ključen proces za:

Pri komuniciranju znanosti je ključno, da prilagodimo svoje sporočilo ciljni skupini z uporabo različnih tehnik ter tako pomagamo razložiti kompleksne znanstvene koncepte na razumljiv način.

DOSTOPNOST
Scroll to Top