Izzivi

Spodaj lahko najdeš predloge izzivov, ki temeljijo na odprtih podatkih zbranih na portalu OPSI ter podatke iz drugih virov (ARSO, NIL …).


Jezikovni viri in tehnologije so na voljo na repozitoriju Clarin.si.


Prosto dostopne javne podatke iz naslova statistik najdete tudi na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.


Če želiš, si pa lahko izziv oblikuješ sam. Upoštevaj le, da mora naslavljati cilje trajnostnega razvoja UNESCO in da mora prispevati k družbenokoristni rešitvi.

Prilagoditev preventivnega ukrepanja in preureditev vodotokov za preprečitev katastrofalnih poplav
Odprava neenakosti v bralnem razumevanju in pisnem sporočanju
Zeleni energetski prehod za trajnostno prihodnost
Optimizacija procesov v agronomskem sektorju in varstvo okolja

Sponzorski izzivi

Izziv podjetja SANDOZ | LEK

Portal OPSI

Na portalu OPSI so podatki razdeljeni v naslednje kategorije:

Izberi izziv ali pa si izmisli svojega glede na podatke, ki so na voljo

Sledi načelom odprte znanosti in v svoji rešitvi izziva čim bolj naslovi cilje trajnostnega razvoja UNESCO — več kot jih pokriješ in bolje smiselno kot to narediš, več možnosti imaš, da bo tvoja rešitev nagrajena.

DOSTOPNOST
Scroll to Top