Izziv podjetja SANDOZ | LEK

Lek, član skupine Sandoz pri svojem delu uporablja inovativne nove tehnologije, med katerimi je tudi uporaba umetne inteligence. Aktualni izziv se osredotoča na obdelavo naravnega jezika (NLP) in velike jezikovne modele (LLM) pri označevanju zdravil in navodil za uporabo.

Lek je vodilni ponudnik podobnih bioloških zdravil in eden glavnih ponudnikov generičnih zdravil v Sloveniji. Skupaj z družbo Sandoz d. d. predstavlja Sandoz v Sloveniji in gradi ter ohranja ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. 

 

Sandozovo poslanstvo je – premikati meje za bolnike –  in slediti dolgoročnemu cilju – postati vodilno in najbolj cenjeno podjetje za generična in podobna biološka zdravila na svetu.

Znotraj izziva boste imeli dostop do ekskluzivnih podatkovnih zbirk, ki jih bo z vami delil Lek, izhajali pa boste lahko tudi iz:

Skozi izziv boste iskali rešitev s pomočjo obdelave naravnega jezika (NLP) in velikih jezikovnih modelov (LLM) za označevanja farmacevtskih izdelkov, ki morajo vsebovati vse pomembne informacije v ustreznem jeziku in v skladu z zakonodajo. V nadaljevanju bo možno izziv nadgraditi tudi na višji ravni.

 

Farmacevtska etiketa oz. označba zdravil in navodila za uporabo so natisnjena na embalaži farmacevtskih izdelkov ali so vstavljena v njihovo embalažo. Kot taka zagotavljajo informacije o vsebini oz. sestavinah zdravila in posebna navodila z opozorili pri uporabi, shranjevanju in odstranjevanju. Vse označbe morajo biti v skladu z zakonodajo in se lahko razlikujejo po regijah oz. trgih, poleg tega je treba imeti v mislih dinamiko, ki lahko vpliva na spreminjanje zahtev.

Mentorja:

Cilji trajnostnega razvoja UNESCO, ki jih izziv lahko potencialno pokrije:

DOSTOPNOST
Scroll to Top