Optimizacija procesov v agronomskem sektorju in varstvo okolja

Glede na podatke ARSO mora Slovenija potrebe po nekaterih kmetijskih proizvodih pokrivati z uvozom iz drugih držav, ker je stopnja samooskrbe predvsem pri rastlinskih proizvodih nizka. Prav tako so taki proizvodi bolj odvisni od vremenskih in okoljskih dejavnikov, ki pa se spreminjajo tudi glede na posledice podnebnih sprememb zaradi globalnega segrevanja.

 

Podatkikažejo, da je 70% potrošene hrane v Sloveniji uvožene. Da bi poskušali zagotoviti večjo stopnjo samooskrbe s hrano, je treba preveriti možnosti stabilne pridelave hrane, ki bi bila varna, kakovostna in cenovno dostopna.

Hkrati se pri dotični temi pojavlja težava poseganja v okolje ter zagotavljanja trajnostne pridelave kmetijskih proizvodov ter varnosti in kakovosti kmetijskih procesov. Zadnji podatki pa kažejo tudi, da je v število kmetijskih zemljišč v zadnjih letih posegla urbanizacija ter da se je zmanjšala obdelanost tal, pri tem pa gre tako za izgubo potencialnega vira pridelave in hkrati izgubo naravnega vira.

 

Uvoz pa ne nazadnje vpliva tudi na kakovost kmetijskih proizvodov, ki lahko imajo posledično negativen vpliv na zdravje in dobro počutje potrošnikov.

Znotraj izziva boste morali zbrati relevantne podatkovne zbirke, ki vam bodo omogočile vsaj eno točko od slednjih:

Rešitev naj bo v čim bolj aplikativni obliki – to je lahko aplikacija, računalniški model, ipd.

Primeri uporabnih zbirk podatkov:

Cilji trajnostnega razvoja UNESCO, ki jih izziv lahko potencialno pokrije:

DOSTOPNOST
Scroll to Top