Zeleni energetski prehod za trajnostno prihodnost

V Sloveniji se na dnevni ravni soočamo s posledicami globalnega segrevanja, kot so rekordno visoke zimske in poletne temperature, suša, poplave in ostali ekstremni naravni pojavi, ki bi sicer morali biti veliko bolj omejeni. Ekstremi v temperaturah med drugim vodijo do zdravstvenih težav, hkrati pa predstavljajo tveganje za revščino, saj npr. lahko vodijo do zmanjšane proizvodnje kmetijskih pridelkov, s tem pomanjkanje osnovnih živil, kar pa vodi tudi do inflacije ter višjih cen osnovnih živil, ki si jih posledično veliko ljudi ne more privoščiti.

Velik del k globalnemu segrevanju prispevajo izpusti toplogrednih plinov, med katerimi četrtino vseh toplogrednih plinov predstavlja cestni promet. Predvsem v večjih mestih po Sloveniji in glavnih delih avtocest se to kaže v nenehnih prometnih zastojih, kar negativno vpliva ne le na fizično, temveč tudi na duševno počutje udeležencev v prometu in prebivalcev tistih mest oz. naselij.

 

Večji delež k emisijam prispeva raba neobnovljivih virov energije z naslova gospodarstva in industrije, zato je tudi na tem področju potrebno stremeti k razogljičenju ter uvedbi krožnega gospodarstva.

Vsekakor pa noben vir energije ne bo dovolj energetsko učinkovit, če se energija med virom in končnim potrošnikom izgublja. Razlogi za tako izgubo so številni, velikokrat pa jih lahko omilimo s primerno infrastrukturo, ki mora biti prilagojena tudi tipu obnovljive energije.

 

Prispevek k zelenemu prehodu in razogljičenju Slovenije bo hkrati prispevek k boljšemu psihofizičnemu zdravju prebivalcev ter boljši kvaliteti življenja.

Znotraj izziva boste morali zbrati relevantne podatkovne zbirke, ki vam bodo omogočile vsaj eno točko od slednjih:


TRAJNOSTNA MOBILNOST:

KROŽNO GOSPODARSTVO oz. circular economy:

ENERGETSKA UČINKOVITOST in RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE:

Rešitev naj bo v čim bolj aplikativni obliki – to je lahko aplikacija, računalniški model, ipd.

Primeri uporabnih zbirk podatkov:

Cilji trajnostnega razvoja UNESCO, ki jih izziv lahko potencialno pokrije:

DOSTOPNOST
Scroll to Top