Zmanjšanje neenakosti v bralnem razumevanju in pisnem sporočanju  

Tekom izobraževalnega procesa se otroci spopadajo z najrazličnejšimi težavami, med katerimi so različne potrebe po pristopih pri poučevanju kritičnega pomena za omogočanje kvalitetne izobrazbe ter enakih možnosti v izobraževalnem procesu. Med posebne potrebe lahko spadajo motnje pozornosti, razne druge motnje, kot so disleksija, motnje v duševnem razvoju ter okrnjene motorične zmogljivosti. Že zdaj se za pomoč učencem, dijakom in študentom s podobnimi posebnimi potrebami redno koristi IKT, se pa še vedno pojavljajo vrzeli, ki vplivajo na enakovredno obravnavo znotraj učilnice oz. predavalnice. 

Znotraj izziva boste morali zbrati relevantne podatkovne zbirke, ki vam bodo omogočile vsaj eno točko od slednjih:

Rešitev naj bo v čim bolj aplikativni obliki – to je lahko aplikacija, računalniški model, ipd.

Primeri uporabnih zbirk podatkov:

Cilji trajnostnega razvoja UNESCO, ki jih izziv lahko potencialno pokrije:

DOSTOPNOST
Scroll to Top