Prilagoditev preventivnega ukrepanja in preureditev vodotokov za preprečitev katastrofalnih poplav

Po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo avgusta 2023, je bilo moč opaziti, da na potek poplavnih dogodkov žal nismo dobro pripravljeni. To zajema tako modele za napovedovanje vremena kot neurejenost vodotokov ter izpostavljenost določenih območij, pa tudi njihovo (ne)dostopnost glede na obstoječo infrastrukturo.

Znotraj izziva boste morali zbrati relevantne podatkovne zbirke, ki vam bodo omogočile vsaj eno točko od slednjih:

Rešitev naj bo v čim bolj aplikativni obliki – to je lahko aplikacija, računalniški model, ipd.

Primeri uporabnih zbirk podatkov:

Cilji trajnostnega razvoja UNESCO, ki jih izziv lahko potencialno pokrije:

DOSTOPNOST
Scroll to Top